Znajdujesz się na:

Usługi Wdrożenia

Korzyści z naszych wdrożeń to:

 • uwzględnienie specyfiki działania firmy, prowadzące do maksymalnego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu zdobytemu w wielu zakończonych sukcesem wdrożeniach, realizowanych przez naszych specjalistów w firmach działających w podobnych realiach biznesowych,
 • realizacja systemów informatycznych „pod klucz’ wraz z usługą zaprojektowania i uruchomienia środowiska sieciowego (serwer sieciowy, serwer baz danych) oraz urządzeń peryferyjnych (wagi, czytniki, kolektory danych, urządzenia handlu mobilnego),
 • możliwość zlecenia modyfikacji wdrażanego oprogramowania pod potrzeby użytkownika na etapie procesu wdrażania oprogramowania,
 • możliwość konfiguracji oprogramowania do pracy w sieci rozległej obejmującej cały kraj, zdarzenia gospodarcze rejestrowane są w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych tworząc jednolity system informatyczny.
  • przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania oraz informatyka w zakresie administracji systemem informatycznym,
  • zmniejszenie kosztów działalności firmy w dalszej perspektywie.

Przykładowy zakres prac występujących na etapie wdrożenia to:

 • instalacja systemu operacyjnego serwera i systemu baz danych,
 • instalacja oprogramowania na serwerze oraz stacjach roboczych,
 • konfiguracja parametrów startowych oprogramowania,
 • ustalenie listy magazynów, symboliki dokumentów, atrybutów dokumentów, zasad obiegu dokumentów,
 • ustalenie zasad polityki rabatowej firmy, grup cenowych, cenników, itp.
 • ustalenie systemu uprawnień dla poszczególnych operatorów programu,
 • konwersja stanów magazynowych, list kontrahentów, kartotek i rozrachunków,
 • ustalenie parametrów pracy urządzeń peryferyjnych (drukarek, wag, czytników kodów kreskowych, kolektorów danych, telefonów komórkowych, itp.),
 • przykładowe wystawienie kilku podstawowych dokumentów przychodu, rozchodu, kasowych,
 • prezentacja możliwości analiz programu,
 • szkolenie personelu z zasad obsługi programu,
 • nadzór autorski w pierwszych dniach pracy.