Znajdujesz się na:

Szkolenia Warunki świadczenia usług szkoleniowych

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

Rezerwacja

Aby zgłosić swoje uczestnictwo, należy pobrać z naszej strony internetowej formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres biuro@syriusz.eu. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu fakturę pro forma na podstawie której można będzie dokonać płatności za szkolenie. Wystawiona przez nas faktura będzie jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa.

Cena

O ile nie postanowiono inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z cenami z cennika usług szkoleniowych.
Cena za szkolenie obejmuje także materiały szkoleniowe i catering.

Warunki płatności i warunki rezygnacji

Przedpłatę zamawiający powinien uregulować najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem, na podstawie otrzymanej faktury pro forma. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni od daty rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, przedpłata nie ulega zwrotowi.

Data rozpoczęcia szkolenia

Szkolenia rozpoczynają się w dniu określonym w harmonogramie. Syriusz zobowiązuje się do szybkiego powiadomienia uczestnika o ewentualnym przesunięciu czy anulowaniu szkolenia. Syriusz zastrzega sobie prawo zmiany terminu jeżeli liczba zgłoszonych będzie mniejsza niż 4. W przypadku przesunięcia bądź anulowania terminu zamawiającemu zostanie zwrócona przedpłata i zaproponowany inny termin szkolenia.

Miejsce i czas

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Rzeszowie przy ulicy Legionów 35.
Szkolenia zazwyczaj zaczynają się o godz. 9.00.

Certyfikaty

W przypadku szkoleń merytorycznych, warsztatowych i serwisowych każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne świadectwo ukończenia szkolenia.