Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Quattro O programie

Merkury Quattro

 • Program dedykowany do pojedyńczych sklepów lub sieci sklepów detalicznych
 • Automatyczny import i eksport dokumentow
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
 • Możliwość definiowania własnych analiz

Merkury Quattro to oprogramowanie przeznaczone dla firmy handlowej prowadzącej sprzedaż detaliczna w pojedynczych sklepach lub sieci sklepów. Merkury Quattro współpracuje z wagami elektronicznymi, sprawdzarkami cen,inwentaryzatorami oraz urządzeniami fiskalnymi: drukarkami (ELZAB, POSNET, NOVITIUS, INNOVA) oraz kasami (ELZAB, POSNET).
Wymiana danych z kasami fiskalnymi, wagami, sprawdzarkami jest prowadzona w trybie on-line, tj. bez dodatkowych czynności ze strony operatora. Wszelkiego rodzaju wydruki mogą być wykonywane w trybie graficznym lub znakowym, stosownie do rodzaju posiadanych urządzeń. Program zapewnia swojemu użytkownikowi wygodna prace z wykorzystaniem klawiatury i czytnika kodów kreskowych, myszka może, ale nie musi być stosowana.


Podstawowe funkcje programu:

Ewidencja zakupów:

 • Rejestracja dostaw fakturowanych i nie fakturowanych
 • Gromadzenie ofert od dostawców
 • Automatyczny wybór źródeł zaopatrzenia w oparciu o zgromadzone oferty i historie dostaw
 • Przygotowanie i kontrola wykonania zamówień do dostawców – automatyczne, w oparciu o zarejestrowana dynamikę sprzedaży i stany minimalne
 • Kontrola rozliczeń z dostawcami, sprawdzanie sald i terminów płatności, przygotowanie przelewów

Nadzór nad magazynem:

 • Obsługa wielu magazynów
 • Zarządzanie baza kodów kreskowych, możliwość przypisywania wielu kodów do danej kartoteki magazynowej
 • Szybki wgląd w historię obrotu danym towarem
 • Programowanie listy towarów w kasach i wagach
 • Rejestracja przecen
 • Remanenty – cząstkowe lub kompleksowe, przygotowanie arkuszy spisowych, sporządzanie protokołów różnic
 • Przygotowanie i druk etykiet

Rejestracja sprzedaży:

 • Automatyczny odczyt danych z kas fiskalnych, faktury do paragonów
 • Rejestracja faktur i WZ
 • Faktury zbiorcze
 • Indywidualne systemy rabatowe (na poszczególne indeksy towarowe) dla każdego z odbiorców
 • Kontrola terminów płatności i limitów zadłużenia
 • Akcje promocyjne – automatyczne przeceny w zadanym dniu i godzinie a następnie powrót do cen wyjściowych po upływie czasu trwania promocji
 • Rejestracja zamówień od odbiorców, rezerwacje towarów, faktury zaliczkowe i rozliczanie zaliczek
 • Kontrola spływu należności – analiza sald i kwot po terminie, monity, noty odsetkowe

Analiza wyników finansowych:

 • Kontrola płynności i rotacji towarów
 • Analiza marży i opłacalności handlu poszczególnymi artykułami
 • Analiza struktury zawartości koszyka kupującego
 • Przygotowanie zakupów i analiza ich wcześniejszej trafności
 • Prezentacja analiz w trybie „reveal range”, co w istotny sposób ułatwia odnalezienie potrzebnego zestawienia pośród dziesiątek dostępnych
 • Możliwość definiowania własnych zestawień analitycznych
 • Graficzna interpretacja zestawień w postaci wykresów
 • Łatwy i błyskawiczny eksport danych do formatu Excel, Txt, Dba