Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Uaktualnienia

Uaktualnienie oprogramowania

Oprogramowanie firmy Syriusz jest systematycznie uaktualniane i modernizowane. Dla każdego z modułów oprogramowania raz na kwartał powstaje nowa wersja która jest publikowana na naszej stronie internetowej i udostępniana Użytkownikom. Użytkownicy naszego oprogramowania mają dostęp do publikowanych przez nas nowych wersji oprogramowania. Ma to na celu zabezpieczenie  Użytkownika przed konsekwencjami zmian przepisów prawa w obrocie towarowym, a także przepisów podatkowych i kadrowo-płacowych. Jest to również czynnik gwarantujący posiadanie oprogramowania w pełni zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania jest możliwy w ramach usługi UAKTUALNIENIA – którą udostępniamy Użytkownikom naszego oprogramowania. Korzyści dla Użytkownika, wynikające z posiadania prawa do usługi UAKTUALNIENIA to:

  • przedłużenie gwarancji na oprogramowanie na kolejne 12 miesięcy,
  • prawo do bezpłatnej modyfikacji oprogramowania w przypadku zmian przepisów prawa,
  • prawo bezpłatnego dostępu do najnowszych wersji oprogramowania powstałych z inicjatywy producenta oprogramowania w ramach rozwoju i udoskonalania produktu,

 

Jak zakupić usługę UAKTUALNIENIA?

Usługę UAKTUALNIENIA może zakupić każdy legalny Użytkownik naszego oprogramowania. W pierwszym roku użytkowania oprogramowania usługa ta jest bezpłatna.

Aby dokonać zakupu usługi UAKTUALNIENIA należy wypełnić formularz zamówienia usługi UAKTUALNIENIA i przesłać go do firmy Syriusz. Usługa UAKTUALNIENIA jest przypisana do modułu oprogramowania. Otrzymany kod autoryzacji usługi UAKTUALNIENIA, Użytkownik wprowadza do systemu komputerowego w opcji "Inne-> Konfiguracja-> Ogólna", po uruchomieniu programu którego UAKTUALNIENIA dotyczą. Jest to warunek konieczny aby możliwe było dokonanie aktualizacji oprogramowania w okresie obowiązywania usługi UAKTUALNIENIA. Procedura pobrania i aktualizacji oprogramowania, dzięki wbudowanym instalatorom przebiega automatycznie i nie powinna stwarzać problemów Użytkownikom.

Użytkownik może złożyć zamówienie na UAKTUALNIENIA nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu w jakim Użytkownik jest uprawniony do pobierania Uaktualnień. Zamówienia złożone wcześniej nie są wiążące dla Syriusz.

 

Realizacji zamówienia - procedura

Dział handlowy producenta oprogramowania monitoruje aktualność usługi UAKTUALNIENIA poszczególnych Użytkowników oprogramowania. W miesiącu poprzedzających wygaśnięcie prawa do usługi UAKTUALNIENIA informuje o tym fakcie Użytkownika e-mailem. Zakup usługi jest dobrowolny. Niemniej jednak cena usługi jest uzależniona od ciągłości korzystania z tej usługi.

Realizację zamówienia na zakup usługi UAKTUALNIENIA rozpoczynamy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Procedura realizacji zamówienia na usługę UAKTUALNIENIA przebiega następująco:

  • Przygotowujemy wycenę usługi i w postaci faktury pro forma poprzez Internet wysyłamy do Użytkownika
  • Po otrzymaniu zapłaty generujemy "kod autoryzacji" usługi UAKTUALNIENIA, sporządzamy fakturę za usługę UAKTUALNIENIA oraz Potwierdzenie praw licencyjnych do wersji oprogramowania publikowanych przez producenta w okresie kolejnych 12-tu miesięcy. Potwierdzenie, o nazwie UAKTUALNIENIA zawiera numery licencji oprogramowania, kody aktywacji usługi UAKTUALNIENIA i okres ważności tej usługi.
  • Użytkownik wprowadza otrzymany "kod autoryzacji" do starej wersji programu. Jest to warunek konieczny, aby mógł pomyślnie zainstalować aktualizację oprogramowania - jego nową wersję pobraną z naszej strony internetowej. 

 

Wymiana wersji oprogramowania

Nabycie praw do pobierania najnowszych wersji oprogramowania polega na przekazaniu Użytkownikowi przez producenta oprogramowania specjalnego Kodu autoryzującego. Kod autoryzujący jest podany w przesłanym "Potwierdzeniu" praw licencyjnych do publikowanych przez producenta nowych wersji oprogramowania.

Aby mieć możliwość wymiany starej wersji oprogramowania na nową (aktualną), poprzez pobrane jej z naszej strony internetowej, należy być w posiadaniu aktualnej usługi UAKTUALNIENIA, czyli posiadać aktualny "kod autoryzacji" przypisany do posiadanego egzemplarza programu.

Otrzymany kod autoryzujący Użytkownik wprowadza do programu w opcji "Inne-> Konfiguracja-> Ogólna". Po tej czynności możliwe jest uaktualnienie oprogramowania, czyli zastąpienie starej wersji oprogramowania - nową pobraną z naszej strony internetowej.

Uwaga!

  • otrzymany ”kod autoryzacji” jest czynny tylko z "numerem licencji" - egzemplarzem programu, dla którego został wygenerowany
  • data ważności usługi UAKTUALNIENIA wyświetlana jest na ekranie monitora po uruchomieniu programu
  • jeśli nie posiadasz do tej pory żadnego wpisanego do programu kodu autoryzacji, a nie jesteś pewny, czy od zakupu programu nie minęło 12 miesięcy dzwoń do Syriusza
  • w sprawach wątpliwych korzystaj z naszej pomocy technicznej


Zobacz także: