Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Sieć sklepów

Sieć sklepów

Z myślą o przedsiębiorstwach zarządzających siecią sklepów detalicznych został stworzony System Commander. Narzędzia jakich dostarcza pozwalają zarządzać siecią sprzedaży efektywnie, na najwyższym poziomie.

Zarządzanie siecią sprzedaży to duże wyzwanie – system Commander wspomaga w skutecznej i efektywnej realizacji tego zadania. Dostarcza kadrze menedżerskiej każdego stopnia bieżący dostęp do informacji zarządczych i analiz. Pozostałym pracownikom zapewnia narzędzia ułatwiające efektywną pracę. System wyróżnia prosty i przejrzysty sposób obsługi oraz szybki dostęp do wszechstronnych raportów.

System Commander to rozwiązanie w pełni skalowalne. Doskonale sprawdza się w dużych sieciach złożonych z kilkudziesięciu sklepów ale również tych mniejszych gdzie pracuje kilka sklepów. Wybierany jest przez menadżerów nastawionych na rozwój i sprawną organizację sieci.

System Commander dostarcza nowoczesnych i przyjaznych narzędzi do obsługi wszystkich obszarów działalności firmy. Decydując się na to rozwiązanie w sposób kompleksowy usprawnisz zarządzanie Twoim przedsiębiorstwem – zaczynając od sieci sprzedaży (końcówki sprzedażowe), poprzez organizację dystrybucji, logistykę, księgowość, aż po zarządzanie procesami i centralną kontrolę działalności. 

Optymalny zakres działania

System Commander może obsługiwać wszystkie obszary działalności firmy. Doskonale sprawdza się w tych sieciach, w których istotny jest centralny nadzór nad sklepami.

System składa się z następujących elementów:

 • Quattro Commander – system do centralnego zarządzania sprzedażą, gospodarką magazynową oraz dystrybucją, umożliwiający optymalizację warunków prowadzenia działalności w tych obszarach
 • Quattro – wszechstronny system sprzedaży detalicznej przeznaczony dla punktów sprzedaży, który może działać jako front office (prowadzenie sprzedaży) oraz back office  (odpowiada za zarządzanie sklepem)

oraz ściśle z nimi powiązanymi: systemem finansowo-księgowym (Skarbnik), kadrowo-płacowym (Kacper) oraz Środki Trwałe.

Wdrożenie całego systemu umożliwia nieograniczony obszar działania dla przedsiębiorstw zarządzających siecią sprzedaży detalicznej.

Korzyści

 • centralne zarządzanie siecią sprzedaż
 • pełna obsługa sprzedaży detalicznej
 • profesjonalna i szybka obsługa Klienta
 • scentralizowana informacja o stanie sieci (aktualne zatowarowanie, bieżąca sprzedaż, kontrola rozrachunków z kontrahentami, stan środków finansowych)
 • zagregowane dane (np. sumaryczne stany towarowe)
 • łatwość dostępu do scentralizowanych wyników firmy
 • jednolite dane w całej sieci (takie same opisy artykułów, cenniki towarów, jednakowe kody PLU, jedna lista kontrahentów)
 • praca sklepów niezależna od łącza internetowego
 • kontrola nad obiegiem dokumentów
 • szybki dostęp do informacji o towarach i Klientach
 • zaawansowane analizy i bieżąca informacja zarządcza
 • łatwa realokacja pracowników

Praca sklepu w trybie „offline”

Ważną cechą systemu Commader jest możliwość pracy sklepów w trybie „offline” – do pracy oddziału nie jest konieczne ciągłe połączenie internetowe. Dzięki temu sklepy mogą pracować w sposób autonomiczny i przerwy w dostępie do systemu centralnego nie powodują zastojów w placówkach.

Synchronizacja sklepu następuje na żądanie użytkownika lub automatycznie w dowolnych ustalonych interwalach czasu. Synchronizacja nie blokuje bieżących zadań sklepu.

Dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową

Doskonałym rozwiązaniem wspierającym przedsiębiorstwa zarządzające siecią detaliczną oraz dodatkowo posiadające hurtownie jest system Commander złożony z Quattro jako końcówki sprzedażowej oraz systemu Hermes działającego w trybie Commandera. W takiej implementacji system Hermes przejmuje funkcje związane z centralnym zarządzaniem siecią, a jednocześnie jako system dedykowany sprzedaży hurtowej pozwala skutecznie kształtować również tą działalność.