Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Jak kupić

Jak kupić?

Zakupu oprogramowania można dokonać na dwa sposoby:

 • Wykupując „licencję stałą”, lub
 • Wykupując „licencję tymczasową”

W pierwszym przypadku opłata licencyjna jest opłata jednorazową. Użytkownik nabywa prawo do nieograniczonego w czasie użytkowania zakupionej wersji oprogramowania. Jeżeli chce mieć dostęp do najnowszych wersji oprogramowania które będą powstawać w okresie przyszłym może wykupić usługę UAKTUALNIENIA. Przez pierwsze 12 miesięcy, od zakupu pierwszego egzemplarza oprogramowania usługa ta jest bezpłatna.

W drugim przypadku, „opłata licencyjna tymczasowa” jest opłatą za wynajem oprogramowania w ograniczonym okresie czasu. Po upływie tego okresu Użytkownik, aby móc korzystać z oprogramowania, musi uiścić „opłatę licencyjną tymczasową” za kolejny rok wynajmu oprogramowania. Opłaty za wynajem są pobierane w okresach rocznych. Okres wygaśnięcia umowy najmu oprogramowania zapada zawsze z ostatnim dniem roku kalendarzowego. W przypadku najmu oprogramowania Użytkownik ma zawsze dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.

Wersje instalacyjne naszego oprogramowania można otrzymać po przesłaniu do nas zamówienia wersji instalacyjnej oprogramowania.
Aby procedura realizacji zamówienia przebiegała sprawnie, prosimy o dokładne wskazanie w zamówienia podstawowych i niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Prosimy również o wybór formy zakupu (licencja stała czy najem)

Procedura realizacji zamówienia:

 • Zamówienie realizujemy w następnym dniu roboczym. W przesyłce znajduje się płytka CD z wersją instalacyjną zamówionego programu, oraz Instrukcją obsługi,
 • Przesyłkę dostarczamy kurierem lub pocztą przesyłką poleconą,
 • Zamawiający, po zainstalowaniu oprogramowania z otrzymanej płytki CD ma 30 dni na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie programu. W tym okresie może korzystać z oprogramowania na zasadach komercyjnych w pełnym zakresie jego funkcjonalności,
 • Zamawiający przed upływem 30 dni, gdy zdecyduje się na zakup, przelewa na nasze konto opłatę licencyjną w kwocie wskazanej na fakturze pro forma,
 • Syriusz po otrzymaniu opłaty licencyjnej generuje "kod licencji stałej" do programu, oraz sporządza stosowną umowę licencyjną,
 • Umowę licencyjną z "kodem licencji stałej", fakturę za opłaty licencyjne, oraz Instrukcję obsługi w wersji papierowej wysyłamy przesyłką poleconą w dniu wpłynięcia zapłaty na nasze konto bankowe.

Autoryzacja programu

Aby móc używać oprogramowania w sposób legalny należy dokonać jego autoryzacji. Autoryzacja polega na przekazaniu użytkownikowi przez producenta, specjalnego kodu autoryzującego zwanego "kodem licencji". W zależności od formy zakupu będzie to „kod licencji stałej”, lub „kod licencji tymczasowej” ważnej do końca br.

„Kod licencji” jest podany w umowie licencyjnej przesłanej użytkownikowi po dokonaniu płatności za oprogramowanie. Otrzymany "kod licencji" należy wprowadzić do programu po jego uruchomieniu. Czynność wprowadzania "kodu licencji" do programu jest opisana w Instrukcji obsługi w dziale Instalacja.

Uwaga!

 • Otrzymany kod autoryzujący upoważnia do użytkowania oprogramowania tylko i wyłącznie z numerem NIP, nazwą firmy i miejscem prowadzenia działalności, dla których został przyznany,
 • Każdy nasz produkt informatyczny, przy pierwszym zakupie, objęty jest 12-miesięcznym okresem bezpłatnej usługi UAKTUALNIENIA, liczonej od dnia generowania "kodu licencji".

Warunki gwarancji

 • Otrzymany kod autoryzujący upoważnia do użytkowania oprogramowania tylko i wyłącznie z numerem NIP, nazwą firmy i miejscem prowadzenia działalności, dla których został przyznany,
 • Każdy nasz produkt informatyczny, przy pierwszym zakupie, objęty jest 12-miesięcznym okresem bezpłatnej usługi UAKTUALNIENIA, liczonej od dnia generowania "kodu licencji".