Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Handel hurtowy

Handel hurtowy

Dla firm dystrybucyjnych dedykujemy wielomodułowy System Informatyczny Hermes. Jest to system skalowalny, pozwalający na pracę zarówno na jednym stanowisku jak i w sieciach komputerowych - lokalnej i rozległej. Czytelny i przyjazny interfejs oprogramowania sprawia, że praca z systemem jest łatwa zarówno dla użytkownika zaawansowanego jak i początkującego.

System informatyczny Hermes, oprócz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, umożliwia wielokierunkowe analizy działalności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa.
W skład systemu wchodzą następujące moduły: Hermes (magazyn, faktury, kasa, bank, analizy), HermesPOS (aplikacja sprzedażowa dla komputerów ekranem dotykowym), e-Hermes (zintegrowana platforma e-comerce), Skarbnik (księga handlowa), Kacper ( kadry i płace), (książka podatkowa),  ŚrodkiTrwałe (ewidencja i amortyzacja środków trwałych)

Hermes współpracuje z platformą e-comerce umożliwiającą partnerom handlowym podgląd naszej oferty handlowej, swoich warunków zakupu oraz składanie zamówień przez internet.

Hermes pozwala przedstawicielom handlowym, pracującym w terenie, na bieżący dostęp do bazy magazynowej. Umożliwiają to moduły oprogramowania przeznaczone dla komputerów naręcznych typu handheld (Hermes Mobil, Hermes RMP, Ankieter, Voyager). Z ich pomocą przedstawiciel może wykonywać takie czynności handlowe lub marketingowe, jak zbieranie zamówień, prowadzenie van-sellingu, presellingu czy ankietowania. Wymiana informacji z serwerem bazy danych następuje za pośrednictwem GPRS, internetu albo stacji dokującej w trybie on-line lub off-line.
System udostępnia aktualną listę towarów i warunki zakupu dla zarejestrowanych partnerów handlowych. Zamówienie na towar złożone w tym systemie trafia bezpośrednio do działu sprzedaży przedsiębiorstwa.

 Hermes współpracuje z licznymi modułami specjalizowanymi co pozwala na rozszerzenie podstawowych funkcjonalności systemu. Poszczególne aplikacje posiadają system identyfikacji użytkownika, skojarzony z systemem blokad dostępu do poszczególnych opcji programu. Dzięki temu w firmie, w której kilka osób korzysta z systemu, można przydzielić zestaw uprawnień do poszczególnych opcji programu.

Dostępne moduły systemu informatycznego Hermes: