Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Kacper O programie

Kacper

 • Współpraca z programem PŁATNIK
 • Rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych
 • Automatyczne generowanie różnego rodzaju dokumentów

System kadrowo-płacowy Kacper jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw do ewidencji wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z ewidencją pracowników oraz do naliczania wynagrodzeń. Program umożliwia sprawną obsługę danych osobowych do 2 tysięcy zatrudnionych, sporządzanie list płac miesięcznych i dodatkowych tak ogólnozakładowych jak i częściowych, dla wskazanych grup pracowniczych. System Kacper prowadzi ewidencję oraz rozliczenia umów-zleceń, tak dotyczących pracowników etatowych jak osób z zewnątrz oraz członków zarządu. W oparciu o zarejestrowane dane są sporządzane deklaracje PIT oraz raporty przekazywane bezpośrednio do Programu Płatnika ZUS.

Podstawowe cechy programu to:

 • Elastyczny system ewidencji czasu pracy, zindywidualizowany dla grup pracowników
 • Możliwość rejestracji zmieniających się stawek PIT, ZUS, FP, FGSP bez potrzeby aktualizacji wersji oprogramowania
 • Definiowany system dodatków, potrąceń i świadczeń występujących w wynagrodzeniach, odpowiednich dla danego zakładu
 • Szczegółowa rejestracja danych osobowych, możliwość przeglądania historii zmian na kartotece pracownika
 • Automatyczne generowanie dokumentów: umowa o pracę, aneks do umowy, angaż, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy
 • Przygotowanie umów-zleceń, umów o dzieło, umów o pracę nakładczą, wydruk rachunków do umowy
 • Sporządzanie karty zasiłkowej
 • Sporządzanie list wynagrodzeń – miesięcznych lub dodatkowych, automatyczna kalkulacja wynagrodzenia za urlop, za chorobowe. Wyliczanie dodatków wg zadanych przez użytkownika systemu formuł
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • Automatyczne generowanie zaświadczeń o zarobkach
 • Generowanie deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-40, PIT-4R
 • Wymiana informacji z PP ZUS, dane zgłoszeniowe i raporty miesięczne
 • Sporządzanie zestawień pomocniczych: lista osób dla których kończy się okres obowiązywania umowy, terminy ważności badań lekarskich, urlopy do wykorzystania itd.