Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Hermes O programie dla firm Hermes

Hermes

 • Program do obsługi małych i średnich firm
 • Kompleksowa obsługa magazynów
 • Pełna intergracja z platformą internetową eHermes
 • Współpraca z systemem mobilnym HermesMobil

Program Hermes to nowoczesny system wspomagający gospodarkę magazynową firm handlowych. Obsługuje firmy wielomagazynowe zarówno jednostanowiskowe jak i wielostanowiskowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, wagami. Pozwala prowadzić zaplanowana politykę sprzedaży. Podstawowe cechy programu to:

Skalowalność programu – dostosowanie do potrzeb firmy

 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników
 • Definiowalny wygląd dokumentów przychodu i rozchodu, 
 • Unikalna możliwość tworzenia własnych cech kartoteki magazynowej
 • Możliwość budowania własnych analiz
 • Możliwość wyboru metody zdejmowania towarów w magazynach: FIFO lub wskazanie  partii towaru

Obsługa magazynów

 • Możliwość obsługi dowolnej liczby magazynów (wspólne dane systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne lub dane dla dokumentów)
 • Możliwość obsługi firm wielooddziałowych
 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy oraz magazynami
 • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)
 • Możliwość definiowania stanów minimalnych dla poszczególnych kartotek oraz minimalnych cen sprzedaży 
 • Obsługa kartotek powiązanych

Obsługa kasy – formy płatności

 • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: gotówka, czeki, karty kredytowe, kompensaty
 • Możliwość utworzenie dowolnej liczby rejestrów kasowych
 • Generowanie przelewów własnych i rejestracja obcych
 • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części)
 • Tworzenie raportów kasowych

Systemy rabatowe, planowanie i prowadzenie sprzedaży

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży dla kontrahenta: sposobu i terminu płatności, wysokości rabatu, ceny sprzedaży, wielkości kredytu kupieckiego, długości tolerowania zadłużenia
 • Definiowanie do sześciu cen sprzedaży dla każdego towaru
 • Możliwość określenia indywidualnych cen i upustów dla kontrahenta na dany towar
 • Rozbudowany system rabatowy, możliwość określenia kwotowych lub procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów. Możliwość przypisania systemu rabatowego do kontrahenta
 • Zarządzanie promocjami okresowymi
 • Możliwość prowadzenia cenników w walutach
 • Możliwość zautomatyzowanego naliczania cen sprzedaży - wyznaczanie cen na podstawie żądanych poziomów marży lub narzutu

Dostęp do informacji

 • Intuicyjne i szybkie wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu (dowolnej kolumnie zestawienia)
 • Wyszukiwanie informacji może być realizowane wg jednej z czterech metod: pozycjonowania, zawężania, słowa szukanego, lub cechy kartoteki 
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące lub  rosnące według dowolnej kolumny zestawienia 
 • Rozbudowane sortowanie danych poprzez definiowanie przez Użytkownika filtrów nakładanych na dowolne zestawienie.  Możliwość zakładania wielopoziomowych filtrów, oraz podsumowanie danych na dowolnym etapie sortowania

Dokumenty handlowe, magazynowe i kasowe

 • Definiowane przez Użytkownika dokumenty sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących
 • Definiowane przez Użytkownika dokumenty magazynowe: PZ i WZ, PW i RW, MM i zwrotów
 • Definiowane przez Użytkownika  protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych
 • Definiowane przez Użytkownika dokumenty kasowe: KP, KW
 • Obsługa zamówień własnych i obcych  Zautomatyzowane wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie wcześniej przyjętych zamówień na towar, w tym również zamówień uzyskanych z systemów mobilnych lub  platformy e-commerce 
 • Możliwość wystawienia faktur zbiorczych na podstawie dokumentów magazynowych - wydania towaru z magazynu 
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do poszczególnych pozycji  lub wartości całej faktury
 • Możliwość ręcznego wpisania ceny w momencie wystawiania dokumentu
 • Raporty stanów magazynowych:  aktualne i wstecz na zadany dzień
 • Raporty sprzedaży i raporty kasowe generowane na potrzeby działu księgowości

Analizy, raporty handlowe i magazynowe

 • Analizy magazynów (aktualny, wstecz, kartoteki magazynowe, wg dostawców i typu dostaw)
 • Analizy przychodów ( łączne, szczegółowe, ostatnio, wg dostawców,  wg typu dokumentu 
 • Analizy rozchodów (łączne, szczegółowe, wg typu dokumentów, wg kontrahentów, wg dynamiki obrotów
 • Analizy kasowe i bankowe
 • Analizy zamówień do dostawców i od odbiorców (wg artykułów, wg dokumentów)
 • Analizy logistyczne ( płynność, bezruch, marża, stany minimalne, statystyki, planowanie)
 • Analizy pracy handlowców i akwizytorów (porównanie pracy handlowców i akwizytorów, prowizje, zadłużenie kontrahentów)
 • Analizy rozliczeń z dostawcami i odbiorcami (salda, obroty, przeterminowane płatności, historia rozliczeń)
 • Analizy rozliczeń opakowaniami
 • Analiza list kontrahentów (odbiorcy, dostawcy, wewnętrzni)
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
 • Raporty sprzedaży do działów księgowości
 • Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych
 • Możliwość budowania własnych analiz

Współpraca z systemem mobilnym, platformą e-commerce, programami księgowymi i pakietem MS Office

 • Hermes jest zintegrowany z programem HermesMobil – programem na komputery klasy PDA w które mogą być wyposażeni pracownicy handlowi pracujący w terenie
 • Program jest zintegrowany z platformą e-commerce e-Hermes która może być skonfigurowana jako sklep elektroniczny lub pracować w trybie B2B 
 • Możliwe przenoszenie danych o sprzedaży i przychodach do ksiąg handlowych ( program Skarbnik)
 • Możliwe przyjmowanie danych do programu o zapłatach z ksiąg handlowych (z programu Skarbnik)
 • Możliwy eksport danych do popularnych na rynku programów finansowo-księgowych
 • Możliwy eksport dowolnych zestawień do pakietów programu MS Office (Excela)
 • Możliwy jest zapis zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłanie ich pocztą elektroniczną