Znajdujesz się na:

Urządzenia sklepowe Serwis – usługi

Oferowane usługi dla handlu:

Doradztwo serwisowe. Doradzimy w zakresie doboru właściwego rodzaju i typu urządzeń. Zwrócimy uwagę na optymalne wykorzystanie urządzeń na placówce handlowej.

Pomoc przy wyborze systemów kasowych. Pomożemy przy doborze najlepszego i optymalnego rozwiązania dla danej placówki handlowej. Dobierzemy sprzęt fiskalny i około kasowy, a także pomożemy przy wyborze oprogramowania.

Przeglądy i naprawa urządzeń, konserwacja, regulacja. Wykonamy przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny. Naprawy przeprowadzamy w serwisie oraz na miejscu instalacji urządzenia. Konserwację i regulację wykonujemy zawsze zgodnie ze standardami producenta. W ramach podpisanej z nami umowy serwisowej zagwarantujemy kontrolę w określonych odstępach czasu oraz bieżące przeglądy, regulację i kalibrację.

Szkolenie personelu. Przeprowadzimy szkolenie w zakresie użytkowania oprogramowania, sprzętu sklepowego (kasy, wagi, kolektory itp.) oraz wstępne szkolenie użytkowania kas fiskalnych. W ramach umowy serwisowej szkolenia dotyczące sprzętu prowadzimy bez opłat. Fiskalizację oraz szkolenie użytkowania zakupionego u nas sprzętu przeprowadzimy u nas na miejscu bez dodatkowych opłat.

Legalizacja wag. W tym zakresie oferujemy pełną obsługę. Sprawdzimy, czy wagi mają ważną legalizację. Przygotowujemy wagi do legalizacji pod względem technicznym (kalibracja wag). W razie potrzeby, naprawimy je.

Serwis urządzeń MA-GA. Prowadzimy autoryzowany serwis urządzeń MA-GA. Szybko i skutecznie naprawiamy urządzenia, dostarczamy je na miejsce.

Przeglądy okresowe urządzeń fiskalnych. Przeglądy fiskalizowanych u nas urządzeń wykonamy w terminie zraz zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów.

Serwis fabryczny urządzeń fiskalnych. Wykonamy wszelkie usługi serwisowe urządzeń fiskalnych. Dla urządzeń fiskalnych marki Elzab wykonamy również naprawy i wymiany modułów fiskalnych.Serwis dotyczący urządzeń fisklnych traktujemy priorytetowo i urządzenia zwracamy jeszcze tego samego dnia celem ich dalszej eksploatacji.

Naprawy na wezwanie. Urządzenia naprawiamy w serwisie oraz na miejscu instalacji urządzenia.

Sprzedaż i instalacja części zamiennych. Sprzedajemy, dostarczamy i instalujemy części zamienne. Na wykonane przez nas instalacje dajemy gwarancję. Umowa serwisowa uprawnia do specjalnego rabatu na części i naprawy.

Optymalne rozwiązanie: Umowa serwisowa
Celem umów serwisowych jest kompleksowa, stała opieka nad zainstalowanym sprzętem i oprogramowaniem, tak aby nie dochodziło do awarii i przestojów, a urządzenia pracowały wydajnie i precyzyjnie. Umowa serwisowa ogranicza nieprzewidziane koszty napraw. Umowa gwarantuje określony czas reakcji w razie awarii.

Najważniejsze korzyści posiadania umowy serwisowej:

  • przewidywalny koszt eksploatacji urządzeń objętych umową
  • wizyty prewencyjne obejmujące przeglądy, konserwację i regulację urządzeń oraz szkolenia personelu
  • gwarantowany czas reakcji serwisu 
  • inspekcja urządzeń pod kątem legalizacji
  • części zamienne ze specjalnym rabatem
  • doradztwo serwisowe
  • zapewnienie określonego sprzętu na czas naprawy

Zapraszamy do kontaktu tel. 17/8631555 wew. 45, 44 , serwis@syriusz.eu