Znajdujesz się na:

Oprogramowanie RMP O programie

RMP

  • Współpraca z systemem mobilnym HermesMobil
  • Zapewia łączność pomiedzy palmtopem a bazą danych w firmie
  • Obsługa transmisji WIFI, LAN, GPRS

HermesRMP to oprogramowanie komunikacyjne. Zapewnia ono łączność między palmtopem a bazą danych w centrali firmy. Jego podstawowe zadania to: kontrola połączenia, przygotowanie danych dla palmtopa, odbiór i przetworzenie danych z palmtopa.

Łączność realizowana jest poprzez połączenie lokalne (stacja dokująca, kabel) lub zdalnie (GPRS,DialUp). Możliwe jest zdefiniowanie portu komunikacji co jest szczególnie ważne podczas komunikacji GPRS, gdzie wykorzystywana jest infrastruktura sieci LAN firmy. Serwer umożliwia śledzenie połączeń, kiedy zostały nawiązane oraz kto je inicjalizował. Zapisywana jest ewidencja zdarzeń.

HermesRMP korzysta z bazy danych programu  Hermes, nie ma więc konieczności oddzielnego wprowadzania danych. Istnieje jednak możliwość pobrania danych z innych źródeł, np. Innege oprogramowanie magazynowe niż Hermes. Wymiana ta oparta jest na standardzie DBF III+.